MENU

Bwin - Zaproś przyjaciela do gry

2012-02-17

bwinZarabiaj pieniądze na poleconych w bwin! Zakładay bukmacherskie, poker online czy też kasyno nie są jedynymi możliwościami na zarabianie pieniędzy. Bardzo dużą popularnością cieszy się również system affiliacyjny, w którym poprzez polecanie bukmachera bwin swoim znajomym, będziesz generować zyski! Za każdego zarejestrowanego użytkownika, obaj otrzymujecie 65PLN oraz bonus 30$ na pokera w bwin! Dodatkowo, tylko do końca lutego, masz okazję na zdobycie 2 biletów VIP na spotkanie Realu Madryt!

Poleć przyjaciela w bwin

Przede wszystkim musisz się spieszyć, gdyż ta oferta jest ważna tylko do 29.02.2012! Ten okres dotyczy nagrody dodatkowej, jaką są dwa bilety VIP na spotkanie Real Madryt - Valencia. Weźmiesz udział w ich losowaniu, jeśli do tego czasu zwerbujesz 3 znajomych do bukmachera bwin.

bwin

Regulamin promocji:
Niniejsze warunki uczestnictwa obowiązują w okresie od 01.08.2006, 09:00 (GMT + 1) do 2/29/2012 11:45 PM (GMT + 1).

§1 Kto jest uprawniony do udziału w promocji?
Do udziału w promocji „Bonus przyjaźni” uprawnieni są wszyscy zarejestrowani na stałe użytkownicy strony bwin lub klienci spółki obsługującej tę stronę (zwani w dalszej części „werbującymi”).
Zarejestrowany na stałe użytkownik to osoba, która prawidłowo zarejestrowała się jakiś czas temu zgodnie z ogólnymi warunkami określonymi przez spółkę.
Promocja "Bonus przyjaźni" jest niedostępna w wybranych krajach oraz niektórych województwach.

§2 Kogo można zaprosić do wzięcia udziału w programie?
Każdy uczestnik może polecić stronę swoim przyjaciołom i znajomym. Jako nowy klient NIE kwalifikuje się najbliższa rodzina zapraszającego (rodzice, rodzeństwo, dzieci), osoby mieszkające w tym samym gospodarstwie domowym co werbujący oraz osoby podające taki sam adres e-mail, używające tej samej karty kredytowej lub tego samego konta bankowego (taki sam kod kraju, numer konta, e-portfel, mobilne płatności, itp.) jak werbujący.
W ramach promocji „Bonus przyjaźni” e-maile wysyła się wyłącznie do osób, które werbujący zna osobiście („zakaz spamowania").

§3 W jaki sposób zaprasza się znajomych?
Każdy zapraszający, korzystając z promocji „Bonus przyjaźni”, może wysłać ze swojego konta e-mail do przyjaciół i znajomych z osobistą wiadomością i/lub tekstem zamieszczonym na stronie internetowej. Tekst przygotowany przez administratora zawiera link. Potencjalny nowy klient musi kliknąć link, zaakceptować warunki uczestnictwa w promocji „Bonus przyjaźni” oraz zarejestrować się jako nowy klient w bwin posługując się formularzem rejestracyjnym.
Jeśli znajomy nie kliknie linku w e-mailu, nie zostanie uwzględniony w programie „Bonus przyjaźni”, a werbujący nie otrzyma za niego premii.

§4 Definicja terminu „nowy klient"
W ramach promocji „Bonus przyjaźni” nowy klient to osoba, która na zaproszenie werbującego zarejestruje się po raz pierwszy za pomocą otrzymanego linku w przeciągu 10 dni ORAZ wpłaci co najmniej 10 EUR na swoje konto w przeciągu 10 dni od momentu rejestracji ORAZ wniesie zakłady na łączną kwotę co najmniej 105 EUR w przeciągu 12 miesięcy od dokonania rejestracji.
Biorąc udział w promocji „Bonus przyjaźni”, nowy klient zgadza się, że werbujący zostanie poinformowany o rejestracji, a także o wysokości wpłaty i wniesieniu minimalnego zakładu przez nowego klienta. Ma to na celu powiadamianie zapraszającego o jego sukcesie w promocji.

§5 Warunki otrzymania premii
Werbujący
Zapraszający za każdego nowego klienta (patrz definicja w §4), któremu polecił stronę otrzymuje premię w wysokości 15 EUR, jeżeli nowy klient wniesie jeden lub kilka zakładów sportowych w wysokości 105 EUR. Przyznany bonus zapisywany jest na konto użytkownika w przeciągu 36 godzin po spełnieniu przez nowego klienta wszystkich warunków wymaganych do otrzymania premii (patrz §4, definicja "nowego klienta").
Nowy klient
Nowy klient otrzymuje 100% bonusu do wysokości 15 EUR na swoją pierwszą wpłatę, która musi wynosić przynajmniej 10 EUR. Jeśli wpłata jest niższa niż 10 EUR, bonus traci ważność. Taki bonus sign-up przysługuje nowemu klientowi tylko jeden raz i klient nie jest uprawniony do otrzymania innych ewentualnych bonusów sign-up.
Definicja terminu „bonus”
Zarówno bonus zapraszaącego jak i bonus rejestracyjny nowego klienta należy traktować jako darmowe stawki podlegające następującemu warunkowi:
Bonus należy co najmniej 7-krotnie wykorzystać na jeden lub kilka zakładów w ciągu 2 miesięcy od daty jego przyznania zanim może być wypłacony. Kwota, na którą został przyznany bonus oraz kwota bonusu muszą zostać postawione po kursie wynoszącym przynajmniej 1,7 (zakłady pojedyncze, multi lub systemowe). Bonusu nie można przenieść na inne produkty znajdujące się w ofercie bwin (Casino, Poker, Games, Wyścigi konne).
Bonus do gry w pokera
Zarówno zapraszający jak i nowy klient będą mogli skorzystać z dodatkowego poker bonusu o wartości 30$, po tym jak nowemu klientowi przyznano wynoszący 15 EUR specjalny bonus na pierwszą wpłatę. Oferty te będą przesłane e-mailem w ciągu 36 godzin. W momencie złożenia wniosku o poker bonus, punkty pokerowe będą naliczane podczas każdej gry w pokera w bwin. Aby wykorzystać bonus trzeba zebrać odpowiednią liczbę punktów w okresie 30 dni. Niniejszy poker bonus wymaga uzyskania 10 punktów pokerowych za każdego bonusowego dolara. A gdy tylko użytkownik zdobędzie wymaganą liczbę punktów pokerowych, bonus automatycznie zasili jego konto w bwin. Prosimy pamiętać, że wcześniej zdobyte punkty pokerowe nie mogą być wykorzystane do przyspieszenia wypłaty tego bonusu.
Losowanie biletów Wszyscy użytkownicy, którzy zwerbują przynajmniej 3 nowych użytkowników (którzy zarejestrują się na bwin i dokonają w przeciągu 10 dni od rejestracji wpłaty w wysokości przynajmniej 10 EUR) wezmą udział w losowaniu 2 biletów VIP na mecz Real Madryt – FC Valencia. Bilety zostaną rozlosowane 12.03.2012. Wygrana zawiera przelot, zakwaterowanie oraz 2 bilet VIP na mecz Real Madryt – FC Valencia, który odbędzie się 08.04.2012.

§6 Postanowienia końcowe
W przypadku podejrzenia o manipulację lub oszustwo lub w przypadku naruszenia niniejszych warunków uczestnictwa spółka zastrzega sobie prawo wykluczenia zarejestrowanego użytkownika i/lub nowego klienta z udziału w promocji „Bonus przyjaźni”. W takim przypadku klient traci prawo do otrzymania bonusu.
Spółka niniejszym informuje, że podawanie nieprawidłowych danych i/lub wprowadzanie w błąd jest zakazane i wszelkie takie przypadki będą zgłaszane odpowiednim organom i sądom oraz przez nie ścigane.
Zapraszający oraz nowi klienci muszą sami ustalić stosunek prawny panujący miedzy nimi. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku nieuprawnionego przekazania nazwiska i adresu e-mail nowego klienta.
Udziałem w promocji „Bonus przyjaźni” werbujący wyraża zgodę na użycie swojej nazwy użytkownika oraz, w przypadku wygranej, fotografii, imienia i nazwiska do celów marketingowych.
Firma zastrzega sobie prawo do zmiany lub wstrzymania w dowolnym momencie promocji „Bonus przyjaźni” bez podania jakichkolwiek przyczyn.
Niniejszym wyłącza się odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń o odszkodowanie wnoszonych przez klientów wobec spółki i/lub jej agentów (np. w związku z awarią systemu, wadami, opóźnieniami, manipulowaną lub nieprawidłową transmisją danych), chyba że roszczenia takie zgłaszane są z tytułu celowego lub rażącego zaniedbania. Jeśli dany klient jest konsumentem wyłączenie odpowiedzialności cywilnej dotyczy wyłącznie przypadków drobnego zaniedbania.
O ile warunki uczestnictwa nie stanowią inaczej, do promocji „Bonus przyjaźni” oraz do wnoszonych zakładów zastosowanie mają Ogólne warunki handlowe spółki.
W promocji „Bonus przyjaźni” nie mogą uczestniczyć pracownicy spółki oraz ich krewni, przyjaciele i znajomi.
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2012, godz. 13:06 (GMT +1)

Zarejestruj się teraz. Pamiętaj, że gwarancją udziału w promocjach dla naszego portalu jest posiadanie konta zarejestrowanego z naszych bannerów. Link tekstowy